வயர் வெட்டிகள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
S510 S510 DIYI Elec Tech 100V 5A 850mV @ 5A SMAF Schottky Barrier Diodes (SBD) RoHS 760 $0.04900/ பிசிக்கள்
S520 S520 DIYI Elec Tech 200V 5A 920mV @ 5A Schottky Barrier Diodes (SBD) 0 $0.04200/ பிசிக்கள்
ES5162L.CR.BGS ES5162L.CR.BGS Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $62.94000/ பிசிக்கள்
ES5541.CR.BG ES5541.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $61.76000/ பிசிக்கள்
ES5131.CR.BG ES5131.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $57.00000/ பிசிக்கள்
ES5132.CR.BG ES5132.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $58.18000/ பிசிக்கள்
ES5234.CR.BG ES5234.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $71.02000/ பிசிக்கள்
ES5130.CR.BG ES5130.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $55.82000/ பிசிக்கள்
ES5540.CR.BG ES5540.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $60.56000/ பிசிக்கள்
ES142TX.CR.BG ES142TX.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM TUN 0 $149.00000/ பிசிக்கள்
ES5235.CR.BG ES5235.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $71.02000/ பிசிக்கள்
ES351UFTX.CR.BG ES351UFTX.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK TUNGSTEN 0 $149.00000/ பிசிக்கள்
ES5350.CR.BG ES5350.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $58.18000/ பிசிக்கள்
ES551TX.CR.BG ES551TX.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM TUN 0 $149.00000/ பிசிக்கள்
ES351TX.CR.BG ES351TX.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM TUN 0 $149.00100/ பிசிக்கள்
ES5342.CR.BG ES5342.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $58.18000/ பிசிக்கள்
ES141TX.CR.BG ES141TX.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM SLI 0 $149.00100/ பிசிக்கள்
ES541TX.CR.BG ES541TX.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM TUN 0 $149.00000/ பிசிக்கள்
ES5552.CR.BG ES5552.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $64.12000/ பிசிக்கள்
ES5341.CR.BG ES5341.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM CUT 0 $57.00000/ பிசிக்கள்