சாமணங்கள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
404070001 404070001 Seeed Technology Co., Ltd TWEEZERS POINTED FINE 12 5.32 1106 $2.75000/ பிசிக்கள்
TOL-10603 TOL-10603 SparkFun Electronics TWEEZERS POINTED VERY FINE 4.72 0 $3.95000/ பிசிக்கள்
TOL-12572 TOL-12572 SparkFun Electronics TWEEZER CURVED FINE 103 $3.95000/ பிசிக்கள்
TOL-14224 TOL-14224 SparkFun Electronics TWEEZER FLAT VERY FINE 4.5 8 $28.75000/ பிசிக்கள்
TOL-10602 TOL-10602 SparkFun Electronics TWEEZERS POINTED VERY FINE 4.72 268 $3.95000/ பிசிக்கள்
TOL-12573 TOL-12573 SparkFun Electronics TWEEZER STRAIGHT VERY FINE 107 $3.95000/ பிசிக்கள்
PT30E PT30E Swanstrom Tools USA PLIZER CURVED SMOOTH 3 $51.83000/ பிசிக்கள்
PT31E PT31E Swanstrom Tools USA PLIZER CURVED SERRATED 6 $51.83000/ பிசிக்கள்
7-SA 7-SA American Hakko Products, Inc. TWZCRVDSMFINE POINT 55 $5.37000/ பிசிக்கள்
3-SA 3-SA American Hakko Products, Inc. TWZSMVERY SHARP POINT 58 $5.37000/ பிசிக்கள்
2A-SA 2A-SA American Hakko Products, Inc. TWZSMROUND POINT 44 $5.37000/ பிசிக்கள்
00-SA 00-SA American Hakko Products, Inc. TWZSMSTRONG POINT 64 $5.37000/ பிசிக்கள்
00D-SA 00D-SA American Hakko Products, Inc. TWZ SERR.STRONG POINT GRV/GRP 42 $5.37000/ பிசிக்கள்
5-SA 5-SA American Hakko Products, Inc. TWZSMSUPER FINE POINT 93 $5.37000/ பிசிக்கள்
AA-SA AA-SA American Hakko Products, Inc. FINE POINT TAPERED TWEEZERS 20 $5.37000/ பிசிக்கள்
18023ARS 18023ARS Aven Tools TWEEZER POINT FINE STRNG 4.75 10 $11.46000/ பிசிக்கள்
18533 18533 Aven Tools TWEEZER POINTED 707 4.53 18 $6.06000/ பிசிக்கள்
18029USA 18029USA Aven Tools TWEEZER POINTED FINE OC 3.50 174 $6.30000/ பிசிக்கள்
18023USA 18023USA Aven Tools TWEEZER POINTED STRONG MM 5.12 33 $5.82000/ பிசிக்கள்
18480TT 18480TT Aven Tools TWEEZER ASSORT 2A 3C OO AA 5 7 14 $188.47000/ பிசிக்கள்