குத்துக்கள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
P-5 PUNCH P-5 PUNCH RAF Electronic Hardware PUNCHES 5 $137.90000/ பிசிக்கள்
23420 23420 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 2MM 2 $7.88500/ பிசிக்கள்
12492 12492 Wiha PUNCH PIN TAPER 14PC SET 1-18MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
23429 23429 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 8MM 2 $8.76500/ பிசிக்கள்
12411 12411 Wiha PUNCH PIN TAPER 1MM X 120MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
12424 12424 Wiha PUNCH PIN TAPER 14MM X 175MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
23432 23432 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 9MM 2 $8.76500/ பிசிக்கள்
12415 12415 Wiha PUNCH PIN TAPER 5MM X 120MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
23491 23491 Wiha PUNCH PIN 15PC 3MM-20MM IN/POUCH 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
12416 12416 Wiha PUNCH PIN TAPER 6MM X 120MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
12437 12437 Wiha PUNCH CENTER TAPER 5MM X 120MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
23438 23438 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 20MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
23434 23434 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 12MM 2 $10.52500/ பிசிக்கள்
12491 12491 Wiha PUNCH CENTER 3PC SET 45 6MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
23433 23433 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 10MM 2 $8.76500/ பிசிக்கள்
23493 23493 Wiha METRIC PARALLEL TAPERED PUNCH 2 $139.96000/ பிசிக்கள்
12490 12490 Wiha PUNCH PIN TAPER 8PC SET 1MM-8MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
23422 23422 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 3MM 2 $7.88500/ பிசிக்கள்
23437 23437 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 18MM 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
23427 23427 Wiha PUNCH PIN HEAVY DUTY 6MM 2 $7.88500/ பிசிக்கள்