ஹெக்ஸ், Torx கீஸ்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
BW-516 BW-516 Jonard Tools HEX TR KEY T-HANDLE 5/16 7.5 2 $11.71600/ பிசிக்கள்
BLM6 BLM6 Klein Tools, Inc. HEX KEY L-SHAPE 6MM 5.69 2 $4.64000/ பிசிக்கள்
JTH4E13 JTH4E13 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 1/4 4.00 2 $7.60000/ பிசிக்கள்
JTH9M5 JTH9M5 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 5MM 9.00 2 $6.78000/ பிசிக்கள்
LL12 LL12 Klein Tools, Inc. HEX KEY L-SHAPE 3/16 4.69 2 $1.16200/ பிசிக்கள்
BLM15 BLM15 Klein Tools, Inc. HEX KEY L-SHAPE 1.5MM 3.06 2 $2.68000/ பிசிக்கள்
JTH4E14 JTH4E14 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 5/16 4.00 2 $9.14000/ பிசிக்கள்
JTH4E07 JTH4E07 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 7/64 4.00 2 $5.50000/ பிசிக்கள்
JTH6E09 JTH6E09 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 9/64 6.00 2 $5.76000/ பிசிக்கள்
LL9 LL9 Klein Tools, Inc. HEX KEY L-SHAPE 9/64 4.13 2 $0.92400/ பிசிக்கள்
JTH6M4 JTH6M4 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 4MM 6.00 2 $5.76000/ பிசிக்கள்
JTH6E08BE JTH6E08BE Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 1/8 6.00 2 $6.90000/ பிசிக்கள்
LL2 LL2 Klein Tools, Inc. HEX KEY L-SHAPE 0.05 2.88 2 $0.73200/ பிசிக்கள்
LL5 LL5 Klein Tools, Inc. HEX KEY L-SHAPE 5/64 3.25 2 $0.73200/ பிசிக்கள்
BL5 BL5 Klein Tools, Inc. HEX KEY L-SHAPE 5/64 3.25 2 $2.68000/ பிசிக்கள்
JTH9E11 JTH9E11 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 3/16 9.00 2 $8.42000/ பிசிக்கள்
JTH9E10 JTH9E10 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 5/32 9.00 2 $6.64000/ பிசிக்கள்
JTH6E09BE JTH6E09BE Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 9/64 6.00 2 $7.20000/ பிசிக்கள்
JTH9E15 JTH9E15 Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 3/8 9.00 2 $13.98000/ பிசிக்கள்
JTH6M25BE JTH6M25BE Klein Tools, Inc. HEX KEY T-HANDLE 2.5MM 6.00 2 $6.90000/ பிசிக்கள்