அமைப்புக்கு ஸ்விட்ச் கூறுகள் - தொடர்பு பிளாக்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
PA2020/2 PA2020/2 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST-NC 10A 250V 19 $22.18000/ பிசிக்கள்
PA2200/1 PA2200/1 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST-NO 10A 250V 20 $22.18000/ பிசிக்கள்
PA2200/2 PA2200/2 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST-NO 10A 250V 19 $22.18000/ பிசிக்கள்
HW-C01 HW-C01 IDEC CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 110V 351 $5.78000/ பிசிக்கள்
LB-T60 LB-T60 IDEC CONTACT BLOCK DPDT 5A 125V/30V 0 $9.69000/ பிசிக்கள்
LW-C10V LW-C10V IDEC CONTACT BLOCK SPDT 0.1A 125V/30V 4 $22.82000/ பிசிக்கள்
LW-C1V LW-C1V IDEC CONTACT BLOCK SPDT 0.1A 125V/30V 10 $16.10000/ பிசிக்கள்
HW-C10 HW-C10 IDEC CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 110V 356 $5.78000/ பிசிக்கள்
HW-U01 HW-U01 IDEC CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 110V 193 $5.07000/ பிசிக்கள்
A0154BD A0154BD APEM Inc. CONTACT BLOCK DPST-NC 1.5A 250V 663 $12.99000/ பிசிக்கள்
A0155B A0155B APEM Inc. CONTACT BLOCK 3PDT 6A 250V 10 $19.66000/ பிசிக்கள்
A0150B A0150B APEM Inc. CONTACT BLOCK SPST-NC 1.5A 250V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
A02506 A02506 APEM Inc. CONTACT BLOCK SPST-NO 16A 250V 0 $10.74950/ பிசிக்கள்
A0152B A0152B APEM Inc. CONTACT BLOCK DPDT 6A 250V 0 $11.80000/ பிசிக்கள்
A0151B A0151B APEM Inc. CONTACT BLOCK SPDT 6A 250V 193 $8.21000/ பிசிக்கள்
A02505 A02505 APEM Inc. CONTACT BLOCK DPST 16A 250V 60 $17.01000/ பிசிக்கள்
A02503 A02503 APEM Inc. CONTACT BLOCK DPST-NO 16A 250V 15 $17.01000/ பிசிக்கள்
A02507 A02507 APEM Inc. CONTACT BLOCK SPST-NC 16A 250V 0 $10.60200/ பிசிக்கள்
A02501 A02501 APEM Inc. CONTACT BLOCK SPST-NO 16A 250V 46 $10.90000/ பிசிக்கள்
A02511 A02511 APEM Inc. CONTACT BLOCK DPST-NC 2.5A 380V 0 $0.00000/ பிசிக்கள்