கருவிகள் - கேப்ஸ்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
B32-1600 B32-1600 Omron Electronics Electronic Accessories RoHS 8629 $0.32670/ பிசிக்கள்
6JGRY 6JGRY E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 3981 $0.22020/ பிசிக்கள்
6JRED 6JRED E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 3757 $0.21330/ பிசிக்கள்
1CBLU 1CBLU E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 2884 $0.30850/ பிசிக்கள்
1CWHT 1CWHT E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 2808 $0.30850/ பிசிக்கள்
SK-100R SK-100R SUNGMUN Switch accessories or Caps RoHS 1992 $0.65660/ பிசிக்கள்
6JBLK 6JBLK E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 1283 $0.24580/ பிசிக்கள்
1SBLK 1SBLK E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 882 $0.35580/ பிசிக்கள்
1DDGR 1DDGR E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 816 $0.36790/ பிசிக்கள்
TAGRED TAGRED E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 416 $0.46070/ பிசிக்கள்
TAGGRY TAGGRY E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 339 $0.44520/ பிசிக்கள்
1CBLK 1CBLK E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 95 $0.25500/ பிசிக்கள்
KL110 KL110 Knitter-switch Switch accessories or Caps RoHS 72 $1.68440/ பிசிக்கள்
TAGBLK TAGBLK E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 56 $0.46070/ பிசிக்கள்
ZB2-BA4C ZB2-BA4C Schneider Switch accessories or Caps RoHS 1 $2.45440/ பிசிக்கள்
ZB2-BA3C ZB2-BA3C Schneider Switch accessories or Caps RoHS 1 $2.45440/ பிசிக்கள்
508102000 508102000 C&K Switch accessories or Caps RoHS 0 $1.33040/ பிசிக்கள்
465802000 465802000 C&K Switch accessories or Caps RoHS 0 $1.06220/ பிசிக்கள்
ZB2-BS54C ZB2-BS54C Schneider Switch accessories or Caps RoHS 0 $4.16630/ பிசிக்கள்
1RDGR 1RDGR E-Switch Switch accessories or Caps RoHS 0 $0.35930/ பிசிக்கள்