டச் ஸ்கிரீன் மேல்விரிதல்கள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
C11113C C11113C TPK America LLC TOUCH SCREEN OVERLAY 15 $228.80000/ பிசிக்கள்
400392 400392 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 19.2 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400425 400425 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 3.86 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400431 400431 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.12 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400387 400387 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 17 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400433 400433 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 14.97 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400426 400426 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 5.72 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400384 400384 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 15 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400265-01 400265-01 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.4 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400404 400404 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400302 400302 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400434 400434 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 7.02 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400395 400395 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.4 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400401 400401 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400399 400399 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 8.4 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400413 400413 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 5.7 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400428 400428 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 8.48 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400429 400429 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.39 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400403 400403 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
400333 400333 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 3.5 0 $0.00000/ பிசிக்கள்