இன்வெர்ட்டர்கள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
CXA-0441 CXA-0441 TDK Corporation INVERTER DC/DC 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-0496 CXA-0496 TDK Corporation INVERTER DC/DC 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-46012PJ107 CXA-46012PJ107 TDK Corporation INVERTER DC/DC 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-0463 CXA-0463 TDK Corporation INVERTER DC/DC 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-0406 CXA-0406 TDK Corporation INVERTER DC/DC 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-L0612B-VJL CXA-L0612B-VJL TDK Corporation INVERTER DC/DC 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-0359 CXA-0359 TDK Corporation INVERTER DC/DC 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-0320 CXA-0320 TDK Corporation INVERTER DC/DC 2 $70.00000/ பிசிக்கள்
CXA-M10L-L CXA-M10L-L TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1200V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-P10A-P CXA-P10A-P TDK Corporation INVERTER 5V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-L0612-VJL CXA-L0612-VJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-L0524-NJL CXA-L0524-NJL TDK Corporation INVERTER 24V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-0547 CXA-0547 TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 2100V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-K0505-VJL CXA-K0505-VJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 900V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-P1012B-NJL CXA-P1012B-NJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-K0612-VSL CXA-K0612-VSL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1600V-OUTPUT 28 $19.46000/ பிசிக்கள்
CXA-L0605-VJL CXA-L0605-VJL TDK Corporation INVERTER 5V-INPUT 1500V-OUTPUT 300 $35.50000/ பிசிக்கள்
CXA-P1212-VJL CXA-P1212-VJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1500V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-0535 CXA-0535 TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 2000V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CXA-P1212B-WJL CXA-P1212B-WJL TDK Corporation INVERTER 12V-INPUT 1700V-OUTPUT 0 $0.00000/ பிசிக்கள்