ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் - அனுப்புக்கருவி - இயக்கக சுற்றமைப்பிற்கான ஒருங்கிணைந்த

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
FTXD02SL1C FTXD02SL1C Finisar Corporation MOD TX VCSEL 12X2.5G SNAP12 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FA512TZ0F GP1FA512TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FMV51TK0F GP1FMV51TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FM514TZ0F GP1FM514TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER POF SQ 5V NONSCREW 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FA313TZ GP1FA313TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FD210TP GP1FD210TP Sharp Microelectronics TX DIGITAL AUDIO MINI JACK 8MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FAV51TK0F GP1FAV51TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FAV55TK0F GP1FAV55TK0F Sharp Microelectronics XMITTER FIBER OPTIC 50MB/S SHTTR 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FAV30TK0F GP1FAV30TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FP513TK GP1FP513TK Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FA352TZ0F GP1FA352TZ0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FAV50TK0F GP1FAV50TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FA512TZ GP1FA512TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FM513TZ GP1FM513TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FAV31TK0F GP1FAV31TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FMV31TK0F GP1FMV31TK0F Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 15.5MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FA551TZ GP1FA551TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FA514TZ GP1FA514TZ Sharp Microelectronics TRANSMITTER FIBER OPTIC 13.2MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
GP1FD310TP GP1FD310TP Sharp Microelectronics TX DIGITAL AUDIO MINI JACK 8MBPS 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
P1TX4C-SX4V-01MM-DC P1TX4C-SX4V-01MM-DC Omron Electronics Inc-EMC Div MODULE FIBER OPTIC XMIT 6.6GB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்