ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் - அலைக்குறைப்பி

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
2-209943-0 2-209943-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 20DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
209948-3 209948-3 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 3DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
1-5209943-5 1-5209943-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 15DB 4 $46.04900/ பிசிக்கள்
1693560-5 1693560-5 TE Connectivity AMP Connectors BOA 5DB LC/UPC BB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
1-209943-5 1-209943-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 15DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
1-209943-0 1-209943-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 10DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
1-209948-0 1-209948-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 10DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
5209943-5 5209943-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 5DB 6 $46.04900/ பிசிக்கள்
209943-5 209943-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 5DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
1-5209948-0 1-5209948-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 10DB 12 $43.85600/ பிசிக்கள்
209943-3 209943-3 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 3DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
5209948-3 5209948-3 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 3DB 12 $43.85600/ பிசிக்கள்
5209943-3 5209943-3 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 3DB 6 $46.04900/ பிசிக்கள்
1-5209948-5 1-5209948-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 15DB 12 $43.85600/ பிசிக்கள்
2-5209943-0 2-5209943-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 20DB 13 $43.85600/ பிசிக்கள்
1-209948-5 1-209948-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 15DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
1-5209943-0 1-5209943-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 10DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HRFC-AT11K-A02(60) HRFC-AT11K-A02(60) Hirose Electric Co Ltd CONN FC ATTENUATOR 2DB 16 $82.28000/ பிசிக்கள்
HSC-AT11K-A10 HSC-AT11K-A10 Hirose Electric Co Ltd CONN SC ATTENUATOR 10DB 250MW 18 $45.51000/ பிசிக்கள்
HSC-AT11K-A05 HSC-AT11K-A05 Hirose Electric Co Ltd ATTENUATOR F/OPTIC 5.0DB 1 $45.51000/ பிசிக்கள்