ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் - அலைக்குறைப்பி

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
HMU-PAT-FH-K105 HMU-PAT-FH-K105 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 5DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A01R1(20) HMU-PJAT1K-A01R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ பிசிக்கள்
HMU-PAT-FH-K102 HMU-PAT-FH-K102 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 2DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HRFC-AT1S-B05A(61) HRFC-AT1S-B05A(61) Hirose Electric Co Ltd CONN FC ATTENUATOR 5DB 16 $169.50000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A06R1 HMU-PJAT1K-A06R1 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 6DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A05R1(20) HMU-PJAT1K-A05R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A01R-MUASA(20) HMU-PJAT1K-A01R-MUASA(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $102.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A04R1(20) HMU-PJAT1K-A04R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ பிசிக்கள்
HMU-PAT-FH-K120 HMU-PAT-FH-K120 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 20DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A10R-MUASA(20) HMU-PJAT1K-A10R-MUASA(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $102.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A04R1 HMU-PJAT1K-A04R1 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 4DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A03R1 HMU-PJAT1K-A03R1 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 3DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PAT-FH-K115 HMU-PAT-FH-K115 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 15DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A20R-MUASA(20) HMU-PJAT1K-A20R-MUASA(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $102.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PAT-FH-K103 HMU-PAT-FH-K103 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 3DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A09R1(20) HMU-PJAT1K-A09R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ பிசிக்கள்
HMU-PAT-FH-K104 HMU-PAT-FH-K104 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 4DB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A03R1(20) HMU-PJAT1K-A03R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A08R1(20) HMU-PJAT1K-A08R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ பிசிக்கள்
HMU-PJAT1K-A07R1(20) HMU-PJAT1K-A07R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ பிசிக்கள்