எல்இடி புள்ளி மேட்ரிக்ஸிற்கும் கிளஸ்டர் - தொகுதிகள் காட்சி

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
LUM-512CU300 LUM-512CU300 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX 16X32 RED 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LUM-256HML350 LUM-256HML350 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX G/R/O 16X16 3.78 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LUM-115BBMU8B0 LUM-115BBMU8B0 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX 64X128 RGB 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LUM-512HML300 LUM-512HML300 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX G/R/O 16X32 5.04 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LPM-5123Y320 LPM-5123Y320 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX YLW 16X32 5.04 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LUM-512HD351 LUM-512HD351 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX 16X32 AMBER CLR 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LUM-512HML320 LUM-512HML320 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX G/R/O 16X32 5.04 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LPM-5123U320 LPM-5123U320 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX RED 16X32 5.04 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LUM-512HY3A0 LUM-512HY3A0 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX YLW 16X32 9.59 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LUM-512HY304 LUM-512HY304 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX YLW 16X32 5.04 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LPM-5123MU300 LPM-5123MU300 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX G/R/O 16X32 5.04 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LPM-5123BMU813 LPM-5123BMU813 Rohm Semiconductor LED DOT MATRIX RGB 16X32 5.04 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LUM-115HML300 LUM-115HML300 Rohm Semiconductor LED DOT MATRX 24X48 RD GRN ORN 0 $252.00000/ பிசிக்கள்
LUM-512CMU300 LUM-512CMU300 Rohm Semiconductor LED DOT MATRX 16X32 RD GRN ORN 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LPM-5123MU350 LPM-5123MU350 Rohm Semiconductor LED DOT MATRX 16X32 RD GRN ORN 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
LPM-5763MU301 LPM-5763MU301 Rohm Semiconductor LED DOT MTRX 24X24 RD GRN ORN 8 $126.00000/ பிசிக்கள்
2279 2279 Adafruit Industries LLC 64X32 RGB LED MATRIX - 3MM PITCH 153 $89.95000/ பிசிக்கள்
2972 2972 Adafruit Industries LLC LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16 11 $6.95000/ பிசிக்கள்
1817 1817 Adafruit Industries LLC 1.2 8X8 MATRIX SQUARE PIXEL - BL 12 $7.50000/ பிசிக்கள்
2973 2973 Adafruit Industries LLC LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16 24 $6.95000/ பிசிக்கள்