ரசிகர்கள் - விரல் காவலர்களின், வடிகட்டிகள் சட்டை

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
SC120-P50 SC120-P50 Gardtec Incorporated 120MM EURO LOW NOISE THRU HOLE 2 $0.55350/ பிசிக்கள்
SC120-P70 SC120-P70 Gardtec Incorporated 120MM PLASTIC FAN GUARD 2 $0.43200/ பிசிக்கள்
SC80-P40 SC80-P40 Gardtec Incorporated 80MM THIN PLASTIC FAN GUARD 2 $0.24300/ பிசிக்கள்
SC92-P10 SC92-P10 Gardtec Incorporated 92MM PLASTIC FAN GUARD 2000 $0.44000/ பிசிக்கள்
SC100-W27 SC100-W27 Gardtec Incorporated 135MM EURO FAN GUARD 1000 $2.13000/ பிசிக்கள்
SC100-W41 SC100-W41 Gardtec Incorporated 120MM EURO FAN GUARD 999 $2.84000/ பிசிக்கள்
AFM-60M AFM-60M Gardtec Incorporated 60MM EMI/RFI FILTER 30/30 MESH 955 $1.16000/ பிசிக்கள்
SC100-W3 SC100-W3 Gardtec Incorporated 225MM EURO FAN GUARD SILVER 1000 $2.86000/ பிசிக்கள்
SC30-W1 SC30-W1 Gardtec Incorporated 30MM FAN GUARD NICKEL CHROME 988 $0.44000/ பிசிக்கள்
SC120-W2 SC120-W2 Gardtec Incorporated 120MM FAN GUARD 1100 $0.57000/ பிசிக்கள்
SC120-P15/30 SC120-P15/30 Gardtec Incorporated 120MM PLASTIC FAN GUARD 30PPI 2491 $1.38000/ பிசிக்கள்
SC60-P15/45 SC60-P15/45 Gardtec Incorporated 60MM PLASTIC FAN GUARD 45PPI 1856 $1.09000/ பிசிக்கள்
SC25-W1 SC25-W1 Gardtec Incorporated 25MM FAN GUARD NICKEL CHROME 1500 $0.31000/ பிசிக்கள்
SC120-P15/45 SC120-P15/45 Gardtec Incorporated 120MM PLASTIC FAN GUARD 45PPI 2857 $1.38000/ பிசிக்கள்
SC92-W2B SC92-W2B Gardtec Incorporated 92MM FAN GUARD BLACK 986 $0.58000/ பிசிக்கள்
SC92-M45/5 SC92-M45/5 Gardtec Incorporated 45PPI 92MM FILTER ULHF-1 PKG/5 290 $1.28000/ பிசிக்கள்
SC80-W2 SC80-W2 Gardtec Incorporated 80MM FAN GUARD NICKEL CHROME 28518 $0.41000/ பிசிக்கள்
SC80-W2SS SC80-W2SS Gardtec Incorporated 80MM FAN GUARD 304STAINLESSSTEEL 694 $1.29000/ பிசிக்கள்
SC92-P15/45 SC92-P15/45 Gardtec Incorporated 92MM PLASTIC FAN GUARD 45PPI 988 $1.32000/ பிசிக்கள்
AFM-162M AFM-162M Gardtec Incorporated 162MM EMI/RFI FILTER 30/30 MESH 103 $2.60000/ பிசிக்கள்