ஏசி ரசிகர்கள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
4715MS-10T-B40-B00 4715MS-10T-B40-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 100VAC TERM 16 $56.24900/ பிசிக்கள்
4715MS-20T-B50-BE0 4715MS-20T-B50-BE0 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 200VAC TERM 16 $59.88050/ பிசிக்கள்
3610PS-20T-B10-B00 3610PS-20T-B10-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 92.5X25MM 200VAC TERM 16 $50.86800/ பிசிக்கள்
3610PS-22T-B10-B00 3610PS-22T-B10-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 92.5X25MM 220VAC TERM 16 $50.86800/ பிசிக்கள்
4715MS-24T-B50-A00 4715MS-24T-B50-A00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 240VAC TERM 16 $56.24900/ பிசிக்கள்
4715MS-20T-B50-B00 4715MS-20T-B50-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 200VAC TERM 16 $56.24900/ பிசிக்கள்
11938FB-B3M-EP-00 11938FB-B3M-EP-00 NMB Technologies Corporation FAN 230VAC 119X38MM TERM 16 $14.64100/ பிசிக்கள்
3115PS-22T-B20-B00 3115PS-22T-B20-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 80X38MM 220VAC TERM 16 $47.48875/ பிசிக்கள்
4715FS-23T-B3A-D00 4715FS-23T-B3A-D00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM 16 $15.64450/ பிசிக்கள்
3610PS-24T-B10-A00 3610PS-24T-B10-A00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 92.5X25MM 240VAC TERM 16 $50.86800/ பிசிக்கள்
11938TB-A0N-LP-00 11938TB-A0N-LP-00 NMB Technologies Corporation FAN 100VAC 119X38MM WR 16 $72.21450/ பிசிக்கள்
4715MS-20T-B20-B00 4715MS-20T-B20-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 200VAC TERM 16 $56.24900/ பிசிக்கள்
4715MS-23T-B3A-A00 4715MS-23T-B3A-A00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM 16 $15.64450/ பிசிக்கள்
4710PS-10T-B30-B00 4710PS-10T-B30-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X25.5MM 100VAC TERM 16 $50.86825/ பிசிக்கள்
11938MB-B3M-AP-00 11938MB-B3M-AP-00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 230VAC WIRE 16 $14.89950/ பிசிக்கள்
4715TS-20T-B5A-B00 4715TS-20T-B5A-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 200VAC TERM 16 $70.75950/ பிசிக்கள்
3115PS-10T-B30-B00 3115PS-10T-B30-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 80X38MM 100VAC TERM 16 $47.48875/ பிசிக்கள்
4710PS-10T-B20-B00 4710PS-10T-B20-B00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X25.5MM 100VAC TERM 16 $50.86825/ பிசிக்கள்
11938MB-B3N-AP-00 11938MB-B3N-AP-00 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 230VAC WIRE 16 $15.64450/ பிசிக்கள்
4715TS-22T-B50-BM0 4715TS-22T-B50-BM0 NMB Technologies Corporation FAN AXIAL 119X38MM 220VAC TERM 16 $76.19850/ பிசிக்கள்