டிரான்சிஸ்டர்கள் - நிரலேற்பு Unijunction

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
2N6027RLRAG 2N6027RLRAG ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6028RLRA 2N6028RLRA ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6028RLRPG 2N6028RLRPG ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6027RL1 2N6027RL1 ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6028RLRP 2N6028RLRP ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6028RLRAG 2N6028RLRAG ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6027G 2N6027G ON Semiconductor TRANS PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6027RLRA 2N6027RLRA ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6027RL1G 2N6027RL1G ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6028RLRMG 2N6028RLRMG ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6028G 2N6028G ON Semiconductor THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CMPP6028 TR CMPP6028 TR Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT SOT-23 18000 $1.35513/ பிசிக்கள்
CMPP6028R TR CMPP6028R TR Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT SOT-23 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CMPP6027R TR CMPP6027R TR Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT SOT-23 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
CMPP6027R BK CMPP6027R BK Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT SOT-23 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6027 2N6027 Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT 40V TO226-3 20 $1.13046/ பிசிக்கள்
CMPP6028R BK CMPP6028R BK Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT SOT-23 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
2N6028 2N6028 Central Semiconductor Corp PROGRAMMABLE UJT 40V TO226-3 993 $2.60000/ பிசிக்கள்
2N6027RLRAG 2N6027RLRAG ON Semiconductor Thyristors - TRIACs 0 $0.22130/ பிசிக்கள்