டையோடுகள் - மாறுபடும் கொள்திறன் (Varicaps, Varactors)

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
BB659H7902XTSA1 BB659H7902XTSA1 Infineon Technologies DIODE VAR CAP 30V 20MA SCD80 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BBY6605WH6327XTSA1 BBY6605WH6327XTSA1 Infineon Technologies DIODE TUNING 12V 50MA SOT323 0 $0.23520/ பிசிக்கள்
BB914E6327HTSA1 BB914E6327HTSA1 Infineon Technologies DIODE VAR CAP 18V 50MA SOT-23 4 $0.11532/ பிசிக்கள்
BBY 55-02V E6327 BBY 55-02V E6327 Infineon Technologies DIODE TUNING 16V 20MA SC-79 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BBY5806WH6327XTSA1 BBY5806WH6327XTSA1 Infineon Technologies DIODE TUNING 10V 20MA SOT323 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB 664-02V E7902 BB 664-02V E7902 Infineon Technologies DIODE VAR CAP 30V 20MA SC-79 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB837E6327HTSA1 BB837E6327HTSA1 Infineon Technologies DIODE VAR CAP 30V 20MA SOD-323 0 $0.11310/ பிசிக்கள்
BBY5102WH6327XTSA1 BBY5102WH6327XTSA1 Infineon Technologies DIODE TUNING 7V 20MA SCD80 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BBY 57-02L E6327 BBY 57-02L E6327 Infineon Technologies DIODE TUNING 10V 20MA TSLP-2 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB689H7912XTSA1 BB689H7912XTSA1 Infineon Technologies DIODE VAR CAP 30V 20MA SCD80 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB659CH7912XTSA1 BB659CH7912XTSA1 Infineon Technologies DIODE VAR CAP 30V 20MA SCD80 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB689H7908XTSA1 BB689H7908XTSA1 Infineon Technologies DIODE TUNING 30V 20MA SCD80 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BBY5103WE6327HTSA1 BBY5103WE6327HTSA1 Infineon Technologies DIODE TUNING 7V 20MA SOD-323 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB804SF2E6327HTSA1 BB804SF2E6327HTSA1 Infineon Technologies DIODE VAR CAP 18V 50MA SOT-23 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB639CE7908HTSA1 BB639CE7908HTSA1 Infineon Technologies DIODE VARIABLE 30V 20MA SOD-323 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB689H7902XTSA1 BB689H7902XTSA1 Infineon Technologies DIODE TUNING 30V 20MA SCD80 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB689H7903XTMA1 BB689H7903XTMA1 Infineon Technologies DIODE TUNING 30V 20MA SCD80 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BB833E6327HTSA1 BB833E6327HTSA1 Infineon Technologies DIODE VARACTOR 30V SOD-323 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
SD 199 E6327 SD 199 E6327 Infineon Technologies DIODE VARACTOR RF SOD-323 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
BBY 53 E6327 BBY 53 E6327 Infineon Technologies DIODE TUNING 6V 20MA SOT-23 0 $0.00000/ பிசிக்கள்