செவ்வக இணைப்பிகள் - ஸ்பிரிங் ஏற்றப்பட்டது

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
70ADJ-2-ML1 70ADJ-2-ML1 BOURNS SMD Spring Clamp System Terminal Block RoHS 0 $2.10900/ பிசிக்கள்
009155004201006 009155004201006 AVX Spring Clamp System Terminal Block RoHS 0 $1.41110/ பிசிக்கள்
1050400001 1050400001 MOLEX SMD Pre-ordered Connectors RoHS 0 $1.81680/ பிசிக்கள்
1050400001 1050400001 MOLEX SMD Pre-ordered Connectors RoHS 0 $1.81680/ பிசிக்கள்
292448-1 292448-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $2.27740/ பிசிக்கள்
1827928-1 1827928-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $1.38540/ பிசிக்கள்
PH2-3B-10-MVS-4360 PH2-3B-10-MVS-4360 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR SOLDER CUP 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH1-3B-04-MVP-5375 PH1-3B-04-MVP-5375 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR THROUGH HOLE 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH2-3B-06-MVF-4360 PH2-3B-06-MVF-4360 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR SURFACE MOUN 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH2-3B-08-MVP-5375 PH2-3B-08-MVP-5375 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR THROUGH HOLE 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH1-3B-06-MVS-5375 PH1-3B-06-MVS-5375 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR SOLDER CUP 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH2-3B-08-MVF-5375 PH2-3B-08-MVF-5375 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR SURFACE MOUN 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH1-3L-03-FVMP-4560 PH1-3L-03-FVMP-4560 Adam Tech CONNECTOR RECTANGULAR VERTICAL 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH1-3B-06-MVP-3345 PH1-3B-06-MVP-3345 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR THROUGH HOLE 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH1-3L-04-FVMP-4560 PH1-3L-04-FVMP-4560 Adam Tech CONNECTOR RECTANGULAR VERTICAL 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH2-3B-06-MVF-5375 PH2-3B-06-MVF-5375 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR SURFACE MOUN 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH1-3L-02-FVMP-4560 PH1-3L-02-FVMP-4560 Adam Tech CONNECTOR RECTANGULAR VERTICAL 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH1-3B-04-MVP-4360 PH1-3B-04-MVP-4360 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR THROUGH HOLE 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH1-3B-04-MVS-5375 PH1-3B-04-MVS-5375 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR SOLDER CUP 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
PH2-3B-06-MVP-4360 PH2-3B-06-MVP-4360 Adam Tech POGO PIN CONNECTOR THROUGH HOLE 0 $0.00000/ பிசிக்கள்