செவ்வக இணைப்பிகள் - வாரியம் ஸ்பேசர்கள், Stackers (வாரியத்தின் வாரியம்)

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
951430-2062009-AR-TP 951430-2062009-AR-TP 3M CONN HDR 30POS 0.079 STACK SMD 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
924217-24-14-I 924217-24-14-I 3M CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
926582-01-36-I 926582-01-36-I 3M CONN HDR 72POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
924217-24-20-I 924217-24-20-I 3M CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
926121-01-36-I 926121-01-36-I 3M CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
924327-24-05-I 924327-24-05-I 3M CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
926781-01-36-I 926781-01-36-I 3M CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
926101-01-02-I 926101-01-02-I 3M CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
961420-8041604-AR 961420-8041604-AR 3M CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
924217-24-06-I 924217-24-06-I 3M CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
926582-01-17-I 926582-01-17-I 3M CONN HDR 34POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
926581-01-36-I 926581-01-36-I 3M CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
951428-8011506-AR 951428-8011506-AR 3M CONN HDR 28POS 0.079 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
961430-8041404-AR 961430-8041404-AR 3M CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
924327-28-10-I 924327-28-10-I 3M CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H 57 $4.33000/ பிசிக்கள்
926102-01-36-I 926102-01-36-I 3M CONN HDR 72POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
M20-9600545 M20-9600545 Harwin Inc. CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
M22-2660505 M22-2660505 Harwin Inc. CONN HDR 10POS 0.079 STACK T/H 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
M20-9610646 M20-9610646 Harwin Inc. CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H TIN 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
1054020022 1054020022 Molex CONN HDR 1POS STACK SMD GOLD 9000 $0.67473/ பிசிக்கள்