செவ்வக இணைப்பிகள் - துணைக் கருவிகள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
RT-01T-1.0B(LF) RT-01T-1.0B(LF) JST Sales America Through Hole Connectors - Accessories RoHS 154740 $0.02370/ பிசிக்கள்
828922-1 828922-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 60020 $0.03130/ பிசிக்கள்
02SSR-32H 02SSR-32H JST Sales America Connectors - Accessories RoHS 47863 $0.14080/ பிசிக்கள்
5051520600 5051520600 MOLEX Connectors - Accessories RoHS 36300 $0.04440/ பிசிக்கள்
770377-1 770377-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 27870 $0.08520/ பிசிக்கள்
282081-1 282081-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 27980 $0.02850/ பிசிக்கள்
794758-1 794758-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 22310 $0.13830/ பிசிக்கள்
5051521100 5051521100 MOLEX Connectors - Accessories RoHS 20950 $0.05870/ பிசிக்கள்
177920-1 177920-1 TE Connectivity Housing,Lock Plate Connectors - Accessories RoHS 19960 $0.03390/ பிசிக்கள்
963142-1 963142-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 20400 $0.06700/ பிசிக்கள்
5051521000 5051521000 MOLEX Connectors - Accessories RoHS 19510 $0.05260/ பிசிக்கள்
5051520900 5051520900 MOLEX Connectors - Accessories RoHS 18440 $0.04810/ பிசிக்கள்
5051521500 5051521500 MOLEX Connectors - Accessories RoHS 18470 $0.07600/ பிசிக்கள்
967067-1 967067-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 16120 $0.02180/ பிசிக்கள்
675820000 675820000 MOLEX Housing P=1.27mm Connectors - Accessories RoHS 16772 $0.23300/ பிசிக்கள்
963143-1 963143-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 15800 $0.09270/ பிசிக்கள்
828905-1 828905-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 13700 $0.02700/ பிசிக்கள்
964972-1 964972-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 13340 $0.02730/ பிசிக்கள்
281934-3 281934-3 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 11800 $0.02970/ பிசிக்கள்
967634-1 967634-1 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 10372 $0.13500/ பிசிக்கள்