பவர் நுழைவு இணைப்பிகள் - inlets, அடியில், தொகுதிகள்

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
EAC409040 EAC409040 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 12 $2.63500/ பிசிக்கள்
EAC311X EAC311X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 244 $3.00000/ பிசிக்கள்
RAPC322X RAPC322X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR 1870 $1.92000/ பிசிக்கள்
EAC325 EAC325 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL 171 $5.10000/ பிசிக்கள்
EAC405040 EAC405040 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC 12 $2.65200/ பிசிக்கள்
EAC305 EAC305 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL 508 $4.10000/ பிசிக்கள்
RAPC322 RAPC322 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
EAC309X EAC309X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 974 $3.00000/ பிசிக்கள்
EAC333 EAC333 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 92 $4.18000/ பிசிக்கள்
EAC411060 EAC411060 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 178 $4.54000/ பிசிக்கள்
ETU20IW-X ETU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
EDU20EI-X EDU20EI-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
EDU20IW-X EDU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
EDU20WH-X EDU20WH-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
EGU20IW-X EGU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ பிசிக்கள்
6720005430 6720005430 Weidmüller PWR ENT RCPT NEMA5-15 DIN SCREW 13 $29.38000/ பிசிக்கள்
BZV03/Z0000/06 BZV03/Z0000/06 Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 90 $19.39000/ பிசிக்கள்
PX0592/15/63 PX0592/15/63 Bulgin PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC 92 $5.30000/ பிசிக்கள்
BVA01/Z0000/01 BVA01/Z0000/01 Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 191 $9.80000/ பிசிக்கள்
PF0011/15/PC PF0011/15/PC Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 1999 $5.01000/ பிசிக்கள்