ஓரச்சு கேபிள்கள் (ரேடியோ அலைவரிசை)

படம் உற்பத்தியாளர் பகுதி எண் உற்பத்தியாளர் விளக்கம் அளவு கிடைக்கிறது அலகு விலை Order
1064538-1 1064538-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $5.43650/ பிசிக்கள்
1064538-1 1064538-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $5.43650/ பிசிக்கள்
CLU26-SMSM-03.00F CLU26-SMSM-03.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE SMA-SMA 26GHZ 3 6 $523.60000/ பிசிக்கள்
CLU40-KMKM-02.50F CLU40-KMKM-02.50F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE 2.92MM-2.92MM 40GHZ 2 6 $583.26000/ பிசிக்கள்
CLU18-SMNM-03.00F CLU18-SMNM-03.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE SMA-N 18GHZ 3 6 $439.83000/ பிசிக்கள்
CLS18-NMNM-04.00F CLS18-NMNM-04.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE N-N 18GHZ 4 6 $778.93000/ பிசிக்கள்
CLU18-SMSM-03.00F CLU18-SMSM-03.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE SMA-SMA 18GHZ 3 6 $439.83000/ பிசிக்கள்
CLU26-SMSM-04.00F CLU26-SMSM-04.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE SMA-SMA 26GHZ 4 6 $591.57000/ பிசிக்கள்
CLS18-SMNM-03.00F CLS18-SMNM-03.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE SMA-N 18GHZ 3 6 $699.83000/ பிசிக்கள்
CLU40-KMKM-02.00F CLU40-KMKM-02.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE 2.92MM-2.92MM 40GHZ 2 6 $549.28000/ பிசிக்கள்
CLS18-SMSM-03.00F CLS18-SMSM-03.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE SMA-SMA 18GHZ 3 6 $699.83000/ பிசிக்கள்
CLU18-NMNM-04.00F CLU18-NMNM-04.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE N-N 18GHZ 4 6 $500.38000/ பிசிக்கள்
CLS40-KMKM-02.50F CLS40-KMKM-02.50F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE 2.92MM-2.92MM 40GHZ 2 6 $1050.57000/ பிசிக்கள்
CLS26-SMSM-03.00F CLS26-SMSM-03.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE SMA-SMA 26GHZ 3 6 $874.78000/ பிசிக்கள்
CLS40-KMKM-02.00F CLS40-KMKM-02.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE 2.92MM-2.92MM 40GHZ 2 6 $995.33000/ பிசிக்கள்
CLS40-KMKF-02.00F CLS40-KMKF-02.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE 2.92MM-2.92MM 40GHZ 2 6 $995.33000/ பிசிக்கள்
CLS40-KMKF-02.50F CLS40-KMKF-02.50F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE 2.92MM-2.92MM 40GHZ 2 6 $1050.57000/ பிசிக்கள்
CLU40-KMKF-02.00F CLU40-KMKF-02.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE 2.92MM-2.92MM 40GHZ 2 6 $549.28000/ பிசிக்கள்
CLU40-KMKF-02.50F CLU40-KMKF-02.50F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE 2.92MM-2.92MM 40GHZ 2 6 $583.26000/ பிசிக்கள்
CLS26-SMSM-04.00F CLS26-SMSM-04.00F Amphenol Times Microwave Systems TEST CABLE SMA-SMA 26GHZ 4 6 $945.85000/ பிசிக்கள்